​​

Skip Navigation Linksdefault

Återigen god kvaliet
Under våren har Skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning hos oss. Denna gång gällde det hur vi organiserar arbetet med lärare som undervisar i något ämne de inte är legitimerade för. Skolinspektionens slutsats är "...att det granskade området fungerar väl."
- Det är naturligtvis glädjande att få ett kvitto på att vi gör rätt, även om vi redan före granskningen var säkra på det. Det mest anmärkningsvärda är egentligen att Skolinspektionen inte pekar ut några förbättringsområden. Det brukar vara det normala vid en kvalitetsgranskning, säger rektor Leif Åhlin i en kommentar.
Läs hela beslutet.​

 
Läsåret 2017/18
Vi har uppdaterat terminstiderna för nästa läsår. De tider som gäller är att höstterminen pågår 21 augusti till 22 december och vårterminen 9 januari till 15 juni. Med denna justering ser vi att läsårsstarten stämmer bättre överens med semesterperioderna på de större arbetsplatserna.

 
Nationella prov
Nu under vårterminen genomförs nationella prov i år 3, 6 och 9. För treornas del är det ett antal kortare prov som ​genomförs på ordinarie lektioner under vecka 11-20. I sexan och nian är det bestämda datum. Läs mer...​

 
Allergier
Tänk på att personer som har nötallergi kan få känningar via luften. Låt därför era barn lämna allt som innehåller nötter hemma.


Länkar
K-skola
Unikum​
Office365
Skolverket
Skoli​nspektionen​

 

Sjukanmälan
Sjukanmäl ditt barn via mejl expedition@sodertaljefriskola.se eller telefon 08-55422490 dygnet runt.