Södertälje Friskola Internt

Välkomna tillbaka!
Vårtermin innebär nationella prov för årskurs 3, 6 och 9. Titta i kalendariet till höger för närmare information om datum. Den här terminen har det blivit dags för oss att svara på Skolenkäten. De som ska svara är alla vårdnadshavare, elever i årskurs 5 och 9, samt pedagogisk personal. Mer information kommer via Unikum och mejl.

Skolan firade FN

Fredagen den 20 oktober firade skolan FN och kampen för barns rätt till utbildning med film, flaggor, sång, musik och samtal med riksdagsledamot Kerstin Lundgren.

Länkar
?K-skola
Unikum
Office365
Skolverket
Skolinspektionen

Sjukanmälan
Sjukanmäl ditt barn via mejl expedition@sodertaljefriskola.se eller telefon 08-55422490 dygnet runt.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se