Södertälje Friskola Internt

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero

Handlingsplan för extra anpassningar och särskilt stöd

Läxpolicy

Personuppgifter - elev - skriv ut, fyll i och skriv under

Ledighetsansökan-elev - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Blankett för klagomål - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Fritidshemmet - Regler och avgifter

Ansökan om fritidshemsplats inkl. ändring av tider - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Inkomstuppgift - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Inkomst- och arbetstidsuppgift från arbetsgivare - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Uppsägning av fritidshemsplats - fyll i på dator, skriv ut och skriv under

Försäkring - Alla elever är försäkrade via Södertälje kommun, mer information och blanketter finns via länken.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se