Södertälje Friskola Internt

Rutiner för klagomålshantering för grundskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem vid Södertälje friskola

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål angående utbildningen.
Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskoleklassen, fritidshemmet eller skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på skolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig till skolledningen så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål på vår klagomålsblankett, som du hittar under Dokument i menyn.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar skall skolledningen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras samt lämnas vidare till skolans styrelse.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se