Södertälje Friskola Internt

Läsåret 2018/19

Höstterminen

Terminsstart: 20 augusti
Terminsavslutning: 21 december
Lov och studiedagar
Hösttlov: 29 okt - 2 nov
Studiedagar: 22 nov

Vårterminen

Terminsstart: 8 januari
Terminsavslutning: 14 juni
Lov och studiedagar
Sportlov: 25 feb - 1 mars
Studiedagar: 23 april och 29 maj
Påsklov: 15-22 april
Lov: 1 maj, 30-31 maj, 6-7 juni
Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se