Södertälje Friskola Internt

Läsåret 2021/22

Höstterminen

Terminsstart: 19 augusti
Terminsavslutning: 22 december
Hösttlov: 1-5 november

Vårterminen

Terminsstart: 11 januari
Terminsavslutning: 10 juni
Lov och studiedagar
Sportlov: 28 feb - 4 mars
Påsklov: 11-14 april
Lov: 26-27 maj, 6 juni
Studiedagar: 2 halvdagar som ännu ej fastställts.

 

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se