Södertälje Friskola Internt

Läsåret 2019/20

Höstterminen

Terminsstart: 19 augusti
Terminsavslutning: 20 december
Lov och studiedagar
Hösttlov: 28 okt - 1 nov
Studiedagar: 21 nov

Vårterminen

Terminsstart: 8 januari
Terminsavslutning: 5 juni
Lov och studiedagar
Sportlov: 24-28 feb
Studiedagar: halvdag 14 april och halvdag 20 maj
Påsklov: 6-9 april
Lov: 1 maj, 21-22 maj

 

Läsåret 2020/21

Höstterminen

Terminsstart: 17 augusti
Terminsavslutning: 18 december
Lov och studiedagar
Hösttlov: 26-30 okt
Studiedagar: 1-2 halvdagar som ännu ej fastställts.

Vårterminen

Terminsstart: 11 januari
Terminsavslutning: 11 juni
Lov och studiedagar
Sportlov: 1-5 mars
Studiedagar: 2 halvdagar som ännu ej fastställts.
Påsklov: 6-9 april
Lov: 13-14 maj

 

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se