Södertälje Friskola Internt

Matsedel

Numera hittar du matsedeln i Schoolity, under rubriken "Vår skola".

Länkar
Schoolity
Unikum
Office365
Skolbiblioteket
Skolverket
Skolinspektionen

Sjukanmälan
Sjukanmäl ditt barn via Schoolity dygnet runt.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se