Södertälje Friskola Internt

Södertälje friskola har språkprofil. Du märker det genom att vi har ökat ut undervisningstiden i svenska och engelska. Språket är nyckeln till all form av inlärning och därför lägger vi stor vikt på elevernas språkutveckling.

I moderna språk erbjuder vi tyska och spanska. I dessa ämnen är förutsättningarna att nå goda studieresultat mycket goda då undervisningsgrupperna är mellan 10 – 20 elever.

Förutom språkprofilen har vi små undervisningsgrupper och hög lärartäthet. Hos oss blir varje elev sedd och uppmärksammad utifrån sina egna förutsättningar.

Vi är en F-9-skola med ca 440 elever. Du hittar oss i centrala Södertälje, ca 5 min promenad från pendeltågsstationen. Till verksamheten hör även skolbarnsomsorg med fritidshem och fritidsklubb.

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se