Södertälje Friskola Internt

Scheman

1A 1B 2A 2B 3A 3B

4A 4B 5A 5B 6A 6B

7A 7B 8A 8B 9A 9B

Södertälje Friskola AB
Box 6
15121 Södertälje
Besöksadress: Nyköpingsvägen 54
Tel: 08-55422490
e-post: expedition@sodertaljefriskola.se
Webb: www.sodertaljefriskola.se